Ułatwienia dostępu

 • 7:00–8:00 Schodzenie się dzieci.
 • 7:30 - 8:15 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Prace porządkowe w sali.
 • 8:15–8:30 Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
 • 8:30 Śniadanie.
 • 9:00–10:30 Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego.
 • 10:30–10:40 Przygotowania do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe.
 • 10:40–11:40 Pobyt w ogrodzie – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne.
 • 11:40–11:50 Powrót z ogrodu. W szatni czynności samoobsługowe.
 • 11:50–12:00 W łazience czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.
 • 12:00 Obiad.
 • 12:30 - 14:30 Odpoczynek na leżakach – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.(grupa 3- 4 latki)
 • 12:30–15:00 Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.(grupa 5-6 latki).
 • 15:00 Podwieczorek.
 • 15:00 - 16:00 Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.