Ułatwienia dostępu

Laboratoria Przyszłości

  W miesiącu listopadzie 2023r. na dyskotece z okazji Andrzejek uczniowie SU robili zdjęcia aparatem, który otrzymaliśmy w ramach programu #Laboratoria Przyszłości.

  Zajęcia sportowe z wykorzystaniem filmującego je drona przeprowadził z ministrantami ks. Przemysław Milewski.

W tym roku szkolnym  2023/24 uczniowie naszej szkoły  nadal biorą udział w różnych zajęciach i korzystają ze  sprzętu zakupionego w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Tym razem uczniowie klasy piątej zajęli się robotami  a w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach  wykorzystano różne rodzaje klocków do budowli w 2D i 3D.

 

  Dn. 18 października 2023 r. klasa IV a korzystała z mikroskopów zakupionych w ramach programu #Laboratoria Przyszłości. Uczniowie uczyli się obsługi mikroskopów i oglądali ciekawe preparaty roślinne i zwierzęce.

 

  Czerwiec, to kolejny miesiąc, w którym uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach, na których był wykorzystywany sprzęt zakupiony w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości. Tym razem ucz. kl.8b budowali kulkowe modele węglowodorów a w edukacji wczesnoszkolnej na zajęciach indywidualnych wykorzystano różne rodzaje klocków do budowli w 3D.