Ułatwienia dostępu

  Patronem Szkoły Podstawowej w Lipsku jest ANASTAZJA MILEWSKA. Urodziła się 7 listopada 1895 roku w gminie Andrychów, pow. wadowicki, woj. krakowskie. Do seminarium nauczycielskiego uczęszczała w Bielsko – Białej. Ukończyła je z ocenami bardzo dobrymi. Przez kilka lat pracowała w Jaziewie, gmina Sztabin. W 1924 roku została przeniesiona do Lipska, gdzie w szkole uczyła matematyki i fizyki. Była nauczycielką wymagającą, ale lubianą przez uczniów i ich rodziców. Pracowała również społecznie. Cieszyła się wielkim autorytetem w środowisku. Starała się być wszędzie tam, gdzie ludziom była potrzebna jej pomoc. Była osobą szlachetną, darzoną przez mieszkańców Lipska wielkim szacunkiem. Podczas okupacji, ze względu na dobrą znajomość języka niemieckiego, była tłumaczem w komisariacie. Potem zlecono pracę tłumacza w tzw. gminie. Tam też starała się pomagać ludziom. Ryzykowała wiele, gdyż mając dostęp do wszystkich pism niemieckich, uprzedzała ludzi o grożącym im niebezpieczeństwie, aresztowaniach. Dzięki niej żyje wiele osób, które powiadomiła. Bardzo głęboko przeżyła aresztowanie męża i córki. W tak ciężkich chwilach starała się maksymalnie pocieszać tych, którzy byli w zwątpieniu, w trudnej i ciężkiej sytuacji. Mówiła, że Polska na te tereny powróci. Dla Niej Polska była czymś największym i najświętszym. W momencie, gdy zabierało Ją gestapo, zdążyła szepnąć synowi: „Nie zapomnij, że jesteś Polakiem”. W 1943 roku zabito niemieckiego policjanta, aresztowano wiele osób, w tym Anastazję Milewską, Jej męża i córkę. Przebywali w więzieniu w Grodnie. 13 lipca 1943 roku została rozstrzelana na fortach w Naumowiczach wraz z aresztowaną rodziną i pięćdziesięcioma mieszkańcami Lipska. Tak przeżyła swe krótkie życie i zginęła śmiercią bohaterską Wielka Nauczycielka, Prawa Polka, mieszkanka Lipska - Anastazja Milewska. Od 18 października 1980 roku Szkoła Podstawowa w Lipsku n/ Biebrzą nosi Jej imię.

Prezentacja: