Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi:

  • 1 dziecko – 40 zł
  • 2 dziecko – 35 zł
  • 3 i kolejne – 30 zł

W tym roku prosimy rodziców uczniów ZSS w Lipsku o wpłacanie składek na konto:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach    52 9359 0002 0092 1047 2001 0103

Odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.