Ułatwienia dostępu

  Uczestnikami w kursie mogą być dzieci urodzone w latach 2007 - 2015, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny jest ubezpieczony w KRUS.