Ułatwienia dostępu

1. Organizatorem konkursu jest zespół profilaktyczno – wychowawczy ZSS w Lipsku.

2. Cele konkursu:

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 • stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego wykonywania stroików wielkanocnych,
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • umożliwienie uczestnikom konkursu przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Wielkanocnych.

3. Warunki udziału w konkursie:

 • wykonanie stroika wielkanocnego o dowolnej wielkości i dowolnym kształcie, nawiązującej do tradycji lipskiej pisanki,
 • możliwość zastosowania dowolnych technik,
 • preferowane użycie różnych materiałów naturalnych takich jak : sznurek, suszone kwiaty, owoce, różnego rodzaju ziarna, pisanki,
 • stroiki mogą być wykonane rodzinnie.

4. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży ZSS w Lipsku.

5. Prace należy składać u wychowawców klas do dnia 4  kwietnia 2023 r.

6. Prace konkursowe podlegają zwrotowi.

7. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa.

8. Ocena prac:

 • Prace oceni powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
 • Kryteria oceny prac konkursowych:
 • oryginalność kompozycji,
 • zgodność tematyczną,
 • pomysłowość,
 • jakość artystyczną i estetyczną,
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 • Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: a) klasy I – III, b) klasy IV - VI, c) VII - VIII,
 • Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wyłoni laureatów z każdej kategorii wiekowej przyznając I, II, III miejsce. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych.

9. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczeniu nagród uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.

10. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace biorące udział w konkursie.

11. Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

 

                                                                                                    Zespół profilaktyczno – wychowawczy ZSS w Lipsku