Ułatwienia dostępu

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem ,,Pokażę wam, jak o zęby dbam !”

1. Organizatorem szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Pokażę wam, jak o zęby dbam !” jest zespół profilaktyczno – wychowawczy ZSS w Lipsku.
2. Konkurs zorganizowany jest w ramach akcji profilaktyki zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy wśród dzieci  klas I – III w związku z realizacją na terenie szkoły programu edukacyjnego ,,Dziel się uśmiechem”. Program powstał we współpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Mars Polska oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

3. Cele konkursu

 1. 1. promowanie właściwej higieny jamy ustnej oraz prawidłowego odżywiania u dzieci w wieku szkolnym,
 2. zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej konieczności codziennej, systematycznej dbałości o zdrowie jamy ustnej i zębów,
 3. utrwalenie wiedzy dzieci na temat podstawowych zasad profilaktyki próchnicy,
 4. popularyzacja treści profilaktycznych związanych ze zdrowiem jamy ustnej u dzieci w formie artystycznej.

4. Zakres tematyczny:

 • nawyki higieniczne związane z troską o zdrowie jamy ustnej,
 • stosowanie zbilansowanej diety (w tym unikanie podjadania między posiłkami, wybór odpowiednich napojów),
 • zmniejszenie ryzyka próchnicy w zębach stałych i co równie istotne – w zębach mlecznych,
 • profilaktyka wad zgryzu (prawidłowe żucie, właściwe odżywianie; prawidłowy rozwój mowy),
 • zasady prawidłowej higieny jamy ustnej (w tym sposób szczotkowania zębów, dobór pasty do mycia, częstość i czas szczotkowania),
 • regularność wizyt u lekarza stomatologa.

5. Format prac plastycznych: A3 lub A4 (do wyboru). Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną.

6. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę plastyczną. Pracę konkursową należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz klasą, do której uczeń uczęszcza i przynieść do wychowawcy klasy w terminie do 19 marca 2024 r.

7. Kryteria oceny prac:

 1. zgodność pracy z tematem (poprawność merytoryczna, zgodność z regulaminem i tematyką konkursu, pomysłowość) – skala ocen 0-5 punktów;
 2. walory plastyczne (umiejętności plastyczne, technika plastyczna, estetyka pracy) – skala ocen 0-5 punktów.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy przyznane zostaną dla uczestników za zajęcie I, II, III miejsca. Dodatkowo dopuszcza się przyznanie wyróżnień. Wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na najbliższym apelu szkolnym.

Zespół wychowawczo –profilaktyczny  ZSS w Lipsku