Ułatwienia dostępu

11 stycznia w naszej szkole na korytarzach pojawili się pidżamowcy!

Było wiele radości i śmiechu!!!

W tym dniu w klasach I-III samorządowcy, również pidżamowcy, przeprowadzili szereg zabaw i ciekawych zajęć.

Wyjaśnienie!

Nazwa stroju nocnego ma rodowód hinduski i pochodzi od słów paj (noga, stopa) i jama/dżama (ubiór). W języku polskim pojawiła się natomiast za pośrednictwem języków zachodnioeuropejskich, przy czym forma pidżama pochodzi z języka angielskiego, zaś piżama to jej odpowiednik francuski. Konsekwencją powyższego są pojawiające się obok siebie dwie formy tego wyrazu: piżama i pidżama. Obie poprawne.