Ułatwienia dostępu

Przypominam, że do 18 maja 2020 r. należy wystawić propozycje ocen rocznych.

W obszarze oceniania wpisujemy- „Propozycja oceny rocznej” i w kolumnie wystawiamy oceny.

Ocena z zachowania powinna być wpisana w tabeli ocen rocznych i ewentualnie później edytowana w przypadku wystawienia innej niż proponowana.

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku