Ułatwienia dostępu

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

  Dyrektor ZSS w Lipsku informuje, że Samorządowe Przedszkole w Lipsku nie wznowi działalności od 25 maja 2020 r.

  Decyzja została podjęta w porozumieniu z Burmistrzem Lipska i oparta na przeprowadzonej wśród rodziców diagnozie, z której wynika, że z opieki przedszkolnej skorzystałoby tylko dwoje dzieci.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku