W dniach 3 i 4 sierpnia 2020 r. w godz. 9.30- 13.30 serdecznie zapraszam do szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty.

Przypominam, że otrzymaliście też dane do logowania dla zdających umożliwiające sprawdzenie wyniku egzaminów w dniu ich ogłoszenia, tj. 31 lipca 2020 r.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku