Ułatwienia dostępu

1 września 2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w przedszkolu obowiązują specjalne procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci:

  1. Rodzic/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnia) z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  2. Jednorazowo w szatni może przebywać 4 rodziców/opiekunów z dziećmi. Pozostałe osoby czekają na zewnątrz z zachowaniem dystansu społecznego.
  3. Odbierając dziecko należy zachować takie same normy dotyczące ilości osób w szatni.
  4. W okresie adaptacyjnym rodzic/opiekun może wejść z dzieckiem do sali, zachowując dystans społeczny wobec innych osób i obowiązkowo stosując środki ochrony osobistej (j.w.)
  5. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
  6. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby.
  7. Rodzic/opiekun, który przyprowadza dziecko do placówki jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
  8. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
  9. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.
  10. Gdy drzwi zewnętrzne lub wewnętrzne są zamknięte, należy skorzystać z dzwonka.

Pozostałych informacji udzielą Panie Wychowawczynie.

Do zobaczenia!

Dyrekcja ZSS w Lipsku