Ułatwienia dostępu

Od 18 stycznia 2021 r.

PRZEDSZKOLE- BEZ ZMIAN (zajęcia w stałych grupach)

KLASY I - III - zajęcia według planu lekcji w szkole. Prosimy Rodziców/ Opiekunów o przypomnienie dzieciom zasad dotyczących funkcjonowania we wspólnej przestrzeni, w szczególności o dezynfekcji/ myciu rąk oraz o zachowaniu dystansu lub zakładaniu maseczki

AUTOBUSY SZKOLNE rano bez zmian- powrót wszystkich dzieci po 5. lekcji (wyjazd ok. 12.45).

KLASY IV - VIII- UCZNIOWIE ZOSTAJĄ W DOMU- NAUCZANIE ZDALNE:

  • Głównym narzędziem pracy z uczniami jest Classroom. Dziennik elektroniczny i inne komunikatory traktujemy jako dodatkowy kontakt.
  • Obowiązuje plan lekcji taki jak w szkole. Proszę zwrócić na to uwagę, ponieważ w II półroczu nastąpi zmiana planu lekcji.
  • Staramy się pracować nad zadaniami w tym czasie, w którym rzeczywiście mamy lekcje. Popołudnia, soboty i niedziele są czasem wolnym dla uczniów i dla nauczycieli.
  • Nauczyciele mają obowiązek wpisywania zaplanowanych lekcji online w kalendarzu dziennika elektronicznego.
  • Jeśli lekcja jest prowadzona online, nauczyciel nie wysyła jeszcze raz tych samych materiałów, nie pracuje podwójnie. Uczeń może prosić o indywidualną konsultację lub ma uzupełnić lekcję korzystając z pomocy koleżeńskiej.
  • Zachęcamy, aby uczeń, który potrzebuje indywidualnego kontaktu połączył się z nauczycielem przed kamerą. W sytuacjach szczególnych można umówić się na terenie szkoły, w czasie godzin pracy.
  • Zajęcia online przed kamerą trwają ok. 30 min. W pozostałym czasie lekcji nauczyciel jest do dyspozycji uczniów na rozmowy indywidualne, odpowiedzi na pytania itp.
  • Przypominam, że każde dziecko w Polsce, do ukończenia szkoły podstawowej, podlega obowiązkowi szkolnemu. Także w dobie zdalnego nauczania rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za to, żeby dziecko ten obowiązek spełniało. Ich zadaniem jest umożliwienie regularnego udziału w zajęciach, ale także stworzenie odpowiednich warunków do nauki w domu.
  • Przypominamy uczniom o prawie obywateli Polski do ochrony danych osobowych. Nikomu nie wolno nagrywać, fotografować i rozpowszechniać informacji o uczestnikach zajęć zdalnych.

OSOBY DOROSŁE BARDZO PROSIMY

O ZAŁATWIANIE SPRAW

DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB E-MAILOWĄ

I OGRANICZENIE PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY

DO ABSOLUTNEGO MINIMUM


Wszystkim Uczniom, Rodzicom/Opiekunom, Przyjaciołom szkoły życzymy dużo zdrowia.


Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku