Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.
  Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Lipsku informuje, że zgodnie decyzją Kancelarii Premiera RP przedszkola pozostają zamknięte. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m. in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) w trakcie trwania ich dyżuru lub służby. Wszyscy zainteresowani z w/w grupy, zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do placówki załączonego wniosku.