Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

Harmonogram zajęć ucz. kl. IV-VIII, które będą odbywały się w szkole (17- 28 maja 2021 r.)

Data

Do szkoły przychodzą klasy:

17.05 - poniedziałek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

18.05 - wtorek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

19.05 - środa

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

20.05 - czwartek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

21.05 - piątek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

24.05 - poniedziałek

IV a, IV b,

V,

VII a, VII b

25.05 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty -

język polski od 9.00

26.05 - środa

Egzamin ósmoklasisty -

matematyka od 9.00

27.05 - czwartek

Egzamin ósmoklasisty - język angielski/rosyjski od 9.00

28.05 - piątek

VI a, VI b, VI c,

VIII a, VIII b

Klasy I - III mają zajęcia stacjonarne we wszystkie dni nauki szkolnej począwszy od 4 maja 2021 r.

Przypominamy, że w dniach egzaminów ósmoklasisty (25, 26, 27 maja 2021) klasy I- VII nie mają zajęć ani w szkole, ani zdalnie.