Ułatwienia dostępu

  W dniach 29 listopada do 10 grudnia b.r. wzięliśmy udział w akcji Solidarni z mundurem polskim. Jestem bardzo dumna z naszych uczniów i przedszkolaków, którzy zgromadzili w szkole i przedszkolu aż 679 szt. różnych słodyczy i 91 szt. napojów.

Serdecznie dziękuję wszystkim wychowawczyniom i wychowawcom prowadzącym zbiórkę w klasach oraz rodzicom/opiekunom za pomoc dzieciom w zakupach. Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę koordynatora akcji, ks. Przemysława Jermaka, który przygotował plakaty, zajął się transportem paczek i pośredniczył w kontaktach z parafią Matki Bożej Anielskiej w Lipsku.

  Wszystkim służbom mundurowym życzymy spokojnych, bezpiecznych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Macie w nas swoich przyjaciół.