Ułatwienia dostępu

UWAGA RODZICE/OPIEKUNOWIE

UCZNIÓW I PRZEDSZKOLAKÓW

  Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązują przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom oraz Rodzicom i Opiekunom. To dzięki Waszej pracy nie mamy przerwy w nauczaniu, chociaż mamy przerwę w chodzeniu do szkoły.

Po kilku dniach pracy w tym systemie widzimy potrzebę wprowadzenia kilku zmian:

  • na stronie internetowej szkoły w zakładce "Dla uczniów -> Materiały dla uczniów" będą umieszczane wszystkie informacje dotyczące zdalnego nauczania. To tam znajdziecie wskazówki do miejsc docelowych (strony internetowe, platformy edukacyjne, komunikatory, podręczniki),
  • ograniczymy ilość zamieszczanych zadań i treści, praca w domu nie może zajmować tyle czasu, co lekcje z nauczycielem w szkole,
  • nauczyciele wskażą Wam, które prace będą oceniane i w jaki sposób. Nie ma potrzeby fotografowania i przesyłania każdego Waszego działania,
  • jeżeli ktoś ma problem ze zrozumieniem tematu lub z wykonaniem pracy, zawsze może się w tej sprawie zwrócić bezpośrednio do nauczyciela lub do szkoły- pomożemy.

Ja ze swojej strony zachęcam rodziców do zgłaszania problemów wynikających ze zdalnego nauczania, mając informację o trudnościach, będziemy mogli im zaradzić.

Serdecznie dziękuję pani wicedyrektor, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi za odnalezienie się w tej nowej i jakże trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Życzę zdrowia

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku