Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Dyrektor szkoły zaprasza rodziców na spotkanie z Burmistrzem Lipska i Gminnym Koordynatorem ds. Budowy Strategii Oświatowej w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 8:00 w Szkole Podstawowej w Lipsku.