Ogłoszenia

  Uczniów klas VIII zapraszamy do szkoły w dniach 02-04.03.2021 r. Egzamin odbędzie się zgodnie z harmonogramem. Obecność obowiązkowa. Szczegółowe informacje organizacyjne przekażą wychowawcy.

  Podczas konferencji prasowej Minister Edukacji i Nauki poinformował o dalszych decyzjach związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych. Przez najbliższe dwa tygodnie szkoły i placówki będą działały na dotychczasowych zasadach. W trybie stacjonarnym będą uczyły się dzieci z klas I-III szkół podstawowych, pozostałe grupy uczniów – nadal w trybie zdalnym. Kolejne decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek będą podejmowane pod koniec lutego.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.