Ułatwienia dostępu

  18 X 1980 roku Szkoła Podstawowa w Lipsku przyjęła im. Anastazji Milewskiej. W tym roku świętujemy 40 – lecie tego wydarzenia. Z uwagi na nietypową sytuację, obchody Dnia Patrona Szkoły przyjęły skromną formę.

Między innymi, w głównym holu szkoły pojawiła się okolicznościowa dekoracja, nauczyciele przedmiotów artystycznych przeprowadzili konkurs plastyczny wśród uczniów klas IV – VIII pod hasłem – „Patron mojej szkoły”. Wpłynęło 41 prac, z czego - 12 zostało nagrodzonych. Najciekawsze prace wyeksponowano na wystawie (znajduje się ona na I piętrze szkoły). Pozostali uczestnicy otrzymali symboliczne nagrody za udział w konkursie. Wychowawcy klas IV – VIII oraz nauczyciele historii przybliżyli uczniom sylwetkę patronki – Anastazji Milewskiej. Na pytanie: patron szkoły – kto, to taki? W jednej z klas IV – padła odpowiedź ucznia, że „ to dobry duch szkoły”, czyż nie prawdziwa i uniwersalna odpowiedź? (pozwoliłam ją sobie przytoczyć).

  Na stronie głównej szkoły ukazał się wywiad z byłą (żyjącą) uczennicą Anastazji Milewskiej – panią Marią Klocek, zachęcamy do zapoznania się z nim (wywiad przeprowadzono w styczniu 2020 roku). Dowiemy się, jaką nauczycielką i osobą była Anastazja Milewska. Czytając życiorys naszej patronki zwróćmy uwagę na jej tragiczną śmierć – rozstrzelanie przez Niemców w Naumowiczach koło Grodna wraz z innymi 50 mieszkańcami Lipska ,dnia 13 VII 1943r. Dziś oddajemy jej należną cześć.