Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

  Udostępniamy Państwu krótki spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży.

  Mając na uwadze dalszy rozwój sytuacji związanej z epidemią COVID-19, w tym trudny do przewidzenia czas jej zakończenia, jak również zaobserwowane potencjalne zagrożenie jakie niesie za sobą rozpowszechnianie nieuzasadnionych treści opartych na dyskryminacji i uprzedzeniach, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z krótkim filmem (link poniżej).

  Młodzieży raz jeszcze przypominam o tym, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, a wszelka forma hejtu jest nie tylko niemoralna, ale również zabroniona prawem.

https://www.kuratorium.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/12/mswia-bez-audiodeskrypcji.mp4

Pozdrawiam życząc bezpieczeństwa w kontaktach zarówno osobistych jak i w sieci.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku