Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  W dniach 1 – 5 marzec 2021r. uczniowie klas I – III mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach pisankarskich organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji w Lipsku, w ramach zadania: Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu – wyposażenie pracowni pisankarskiej i warsztaty pisankarskie realizowanego w ramach projektu grantowego pt. ,,Aktywne społeczności lokalne na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański”.

Uczniowie uczyli się zdobienia pisanek techniką batiku szpilkowego. Zajęcia odbywały się w Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji pod kierunkiem twórczyń ludowych: p. Ewy Muchy, p. Janiny Trochimowicz, p. Barbary Tarasewicz, p. Bożeny Chomiczewskiej i p. Lucyny Szuler. Podczas zajęć Panie służyły dzieciom pomocą i wskazówkami, aby dzieci mogły wykonać swoje pisanki jak najpiękniej.

Dziękujemy za ciekawą lekcję.