Ułatwienia dostępu

  Udało nam się uzbierać kilkadziesiąt pudeł żywności, leków i środków higieny osobistej. Produkty te zostały przekazane do punktu zbiórki w Urzędzie Miejskim w Lipsku. W trakcie trwania akcji okazało się, że ofiarność uczniów i ich rodziców Zespołu Szkół Samorządowych jest bardzo duża. Dziękujemy wszystkim za hojność i ogromne serce. Dziękujemy również wszystkim harcerzom oraz koordynatorowi akcji w szkole dh. Leszkowi, którzy zaangażowali się bardzo i pomogli w zbiórce.

Czuwaj.