Ułatwienia dostępu

  W październiku na korytarzu klas I-III pojawił się kącik z pufami i siedziskami, które bardzo szybko stały się popularne wśród uczniów chętnie spędzających na nich przerwy.

27 października 2022 r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach, podczas których przekonali się, że nowe siedziska mogą służyć nie tylko do kreatywnego spędzania czasu wolnego, ale także nauki. W tym dniu naszą szkołę odwiedziła p. Izabela Wróbel, bibliotekarka z Biblioteki Publicznej w Lipsku, oraz uczestnicy projektu „Lipskoaktywni”. To oni pokazali pierwszoklasistom, że czytanie może być doskonałą zabawą.

  Dzieci wysłuchały historii “Dwa ptaszki”. Bajkę uczącą, jak ważna jest współpraca z innymi, opowiedziała Zuzia z kl. 8a oraz p. Izabela.  Opowiadanie zaś zilustrowały wykorzystując do tego kimishibai, czyli teatrzyk obrazkowy ukryty w drewnianej skrzynce.  Kamishibai służy do prezentowania widzom ilustracji, które tworzą fabułę. Po otwarciu tajemniczych drzwi cała gromadka dzieci z uwagą wysłuchała historii o ptaszkach, chętnie odpowiadała na pytania i wyciągała wnioski. Zajęcia z wykorzystaniem kamishibai to atrakcyjna metoda dzięki której kształtujemy kulturę czytelniczą. To także zabawa, edukacja i twórcze działania. Co udowodniły pierwszaki z radością lepiąc z plasteliny ptaki, które stały się ich pionkami, a następnie tworząc grę planszową inspirowaną usłyszaną historią. Z ogromnych zaangażowaniem grały, przy okazji rozwijając swoje umiejętności matematyczne. Na zakończenie dzieci otrzymały książki i zakładki jako pamiątkę tego spotkania.

  Wydarzenie zaplanowane i przeprowadzone przez uczestników projektu w Miesiącu Bibliotek Szkolnych stało się doskonałym sposobem promowania czytelnictwa wśród najmłodszych.

  Projekt LIPSKOAKTYWNI realizowany jest przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Gminą Lipsk i Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku oraz Towarzystwem Przyjaciół Lipska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.