Ułatwienia dostępu

  Społeczność szkolna spotkała się 10 listopada 2022 r., w przededniu  Święta Niepodległości, na niezwykłych urodzinach- to setna rocznica Kopca Wolności w Lipsku. Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście: pan Burmistrz Lech Łępicki, ks. kan. Waldemar Sawicki, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej pan kap. Zdzisław Maksimowicz.

Kopce Pamięci są częścią polskiej przestrzeni. W samym województwie podlaskim jest ich 10, w całej Polsce ponad 350. I chociaż usypywano je z rożnych okazji, zawsze powodem były doniosłe fakty naszych dziejów i wielkie  czyny bohaterów narodowych.

Lipski kopiec wolności wzniesiono w latach 1919- 1922. W późniejszych latach był jeszcze kilkakrotnie podwyższany, obecna forma i wysokość ukształtowała się wraz
z budową szkoły, czyli w 1976 roku.

W bieżącym roku, na setne urodziny, kopiec otrzymał nowy maszt.

Z przekazu naszych dziadków, pradziadków wiemy, że w usypywanie kopca byli zaangażowani wszyscy okoliczni mieszkańcy. Przywozili ziemię wozami, koszykami wnosili ją na wzniesienie. Robili to z dumą i radością- bo po latach niewoli na odwiecznie polskie ziemie wróciła Polska.

W 1922 roku kopiec był gotowy.

Gazeta Łomżyńska wydana 10 czerwca 1922 r. tak pisze o tym wydarzeniu:

„Kopiec Wolności w Lipsku nad Biebrzą

Po odzyskaniu niepodległości największą troska każdego Polaka musi być utrwalenie i zabezpieczenie granic naszej ojczyzny. Chociaż wszyscy Polacy jednakowo o tym pamiętać powinni, to jednak mieszkańcy pograniczni w sposób szczególniejszy mogą być stróżami całej Rzeczypospolitej.

Nie wystarczy samo wojsko. Obowiązkiem świętym mieszkańców pogranicza jest świadczyć, że ziemia ta gdzie mieszkają, jest polską.

Nie wystarczają słupy graniczne; potrzeba, aby każdy cudzoziemiec po przekroczeniu granicy miał możność przekonania się, że się znajduje na ziemi polskiej i wśród Polaków.

Z tego powodu pogranicze nasze, do którego niestety roszczą pretensje sąsiedzi, powinno obfitować w polskie pamiątki narodowe.

Zrozumieli to dobrze mieszkańcy miasteczka Lipska na Biebrzą. Naprawdę, serce się radowało gdy w Lipsku ziemi Suwalskiej, na pograniczu litewskim, mieszkańcy Lipska i okolicy, na pamiątkę odzyskania niepodległości, w dniu 3 maja usypali olbrzymi „Kopiec Wolności”. Na wierzchołku kopca umieszczono duży kamień, na którym niedługo spocznie Orzeł Biały, targający kajdany niewoli.

Na pomniku został wyryty napis: „3 maja 1922 r.- Dzieci Wolnej Ojczyzny”.

Kopiec góruje nad całą okolicą. Widać z niego wsie i sioła w promieniu 30 km: całe miasteczko Lipsk, miasto Grodno, Dąbrowę, Różanystok, Nowy Dwór i dziesiątki innych położonych nad Biebrzą. Dzięki wysokiemu uświadomieniu obywatelskiemu i wzorowej solidarności kopiec stanął w przeciągu krótkiego czasu, ale pamiątka pozostanie na wieki.

Dopóki kula ziemska istnieć będzie, pomnik ten będzie świadczył o polskości tej ziemi i żadna siła wraża nie potrafi go zniszczyć.

Pochód z kościoła do kopca był nadzwyczaj imponujący. Stowarzyszenie młodzieży męskiej, zorganizowane w banderie, otwierało półkilometrowy, niezwykły w tych okolicach pochód.

O godzinie 4 na placu miejskim odbyła się zabawa ludowa, a o godzinie 8, staraniem stowarzyszeń młodzieży, wieczornica z udziałem starszych i rodziców.

Rozchodzono się do domów w podniosłym nastroju, z gorącym pragnieniem przeżycia czegoś podobnego w roku przyszłym.

Cześć inicjatorom dzieła wiekopomnego!

Jeden z uczestników obchodu.

Lipsk, dnia 29 maja 1922 r.”

To był głos z przeszłości.

Kamień i tablica, które wcześniej były na szczycie kopca, teraz są u jego podnóża. Kopiec jest wyższy, ma nieco inny kształt niż przed stu laty. Urosły okoliczne lasy, zmienił się krajobraz widziany ze szczytu. Jednak najważniejsze jest, że kopiec że stoi na polskiej, niepodległej ziemi, wśród Polaków.

Jego budowniczowie marzyli, że ta pamiątka pozostanie na wieki. I pozostała. Jeden wiek już minął. Przed kopcem kolejne wieki.

Teraz my mówimy do przyszłych pokoleń:

Polska jest bezpieczna, gdy chronią jej serca Polaków. Dzisiaj to my, a jutro wy będziecie stróżami Rzeczpospolitej. Bądźcie dumni z biało- czerwonej, trwajcie w szacunku i miłości do Ojczyzny, aby, dopóki kula ziemska istnieć będzie, istniała wolna, niepodległa Polska.

Po uroczystościach pod Kopcem Wolności  obejrzeliśmy okolicznościowe przedstawienie pt.: „Wolności pragnę ponad wszystko”. Występ został zaprezentowany również na scenie MGOK-u w Lipsku, w czasie obchodów gminnych Święta Niepodległości.