Ułatwienia dostępu

  8 września br. w Lipsku nad Biebrzą popłyną dawne melodie. Dzieci pokażą na scenie tradycyjne tańce. W parku miejskim będzie ludowa gra terenowa przygotowana przez młodzież szkolną. Plac przy LOLI to miejsce planowanych warsztatów tanecznych. W MGOK zaś zobaczyć będzie można wystawę „Biebrza w starej fotografii”. Tak tradycja wychodzi nam na spotkanie.

Zapraszamy na Szkolny Dzień Tradycji, który odbędzie się w Lipsku 8 września, początek o g. 9.00 na placu przy LOLI. Wezmą w nim udział uczniowie, ale zaproszenie kierujemy do Rodziców, Dziadków i wszystkich mieszkańców Lipska.

Jest to inicjatywa stowarzyszenia  Pracownia Architektury Żywej, które funkcjonuje od 1998 roku i zajmuje się ochroną przyrody oraz tradycji w regionie nadbiebrzańskim.

Szkoła Podstawowa w Lipsku została zaproszona do projektu "Nasza Biebrza - bliżej tradycji", który ma na celu nauczenie dzieci dawnych tańców i zabaw ludowych. W warsztatach tanecznych wzięło udział ponad 50 dzieci w wieku 6-12 lat. Szkolny Dzień Tradycji to okazja do pokazania efektów pracy.

Pomysłodawcy projektu tak mówią o jego celach: „Wesołe zabawy przy dźwiękach tradycyjnych melodii mają zachęcić dzieci do kultury ludowej. Najpierw jest bariera i zaskoczenie na twarzach dzieci: jak się tańczy te dawne tańce? Przecież dzieci pierwszy raz słyszą stare melodie, przy których ich dziadkowie bawili się dawniej na potańcówkach. Zaraz potem jednak widać uśmiechy, gdy w tańcu nie trzeba dbać o kroki, a chodzi w nim o integrację grupy. Taka zabawowa forma warsztatów tańca to nowe doświadczenie. Widać na kolejnych zajęciach, jak każde dziecko się w nim rozwija. I o to chodziło. Mam nadzieję, że to w młodych ludziach obudzi dumę z własnego dziedzictwa” – mówi instruktor tańca, Ewa Wiatr.

Warto podkreślić, że dzięki współpracy z Panią Barbarą Tarasewicz z Zespołu Regionalnego „Lipsk” udało się odświeżyć dawne melodie i tańce z Lipska, jak na przykład „Nadrzeczkę”, którą usłyszymy i zobaczymy podczas dnia tradycji.

Specjalnie na szkolny dzień tradycji nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej przygotowali ludową grę terenową pn. „Poszukiwany świadek tradycji”. Dawne sprzęty poprowadzą dzieci w świat ich przodków.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do obejrzenia wystawy zdjęć „Biebrza w starej fotografii”  z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Muzeum Lipskiej Pisanki też będzie obowiązkowym punktem w grze terenowej, będzie tam możliwość spotkania z lokalną artystką ludową.

Program Szkolnego Dnia Tradycji

9.00 – rozpoczęcie na placu przy LOLI. Występy dzieci na scenie. Wspólny taniec: chodzony.

9.30 – 11.30 równolegle:

 - ludowa gra terenowa w parku miejskim

 - warsztaty tradycyjnych tańców

 - wystawa „Biebrza w starej fortografii” w MGOK

 - zagadki etnograficzne w Muzeum Lipskiej Pisanki.

ZAPRASZAMY!

Projekt "Nasza Biebrza - bliżej tradycji" to również oferta dla dorosłych. We wsi Siółko i Dulkowszczyna organizowane są warsztaty tradycyjnego śpiewu prowadzone przez Marcina Lićwinko. „Warsztatom śpiewu tradycyjnego przyświeca cel, aby zachować i kontynuować ludowe pieśni z obszaru północno-wschodniej Polski. Uczestnicy nabędą nowe umiejętności w zakresie śpiewu pieśni wykonywanych zarówno w języku polskim, jak i lokalnej gwarze. Rezultatem będą występy na imprezach lokalnych i wykorzystanie pieśni w repertuarze grup śpiewających po zakończeniu projektu” – mówi Marcin Lićwinko, instruktor śpiewu.

Występy dorosłych ze śpiewem tradycyjnym będzie można zobaczyć m.in. na Dożynkach w Lipsku, w dniu 10 września.

Zadanie „Nasza Biebrza – bliżej tradycji” realizowane jest w gminach Lipsk i Jaświły. Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2023. Wsparcia udzieliły Gmina Lipsk oraz Gmina Jaświły.

Na wydarzenia zapraszają:

Pracownia Architektury Żywej

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku