Ułatwienia dostępu

  18 grudnia 2022r. podczas porannej mszy św. o godz. 8.00 harcerze z naszej drużyny uroczyście wnieśli Betlejemskie Światło Pokoju do kościoła parafialnego Matki Bożej Anielskiej.

Następnie po każdej mszy druhowie to światło przekazywali wszystkim, którzy czekają na ciepło, pokój i nadzieję - dary, które niesie Ogień z Groty Narodzenia Pana. W drugim dniu przekazywania światła 19 grudnia 2022r. odwiedzili zakłady pracy w Lipsku dzieląc się Betlejemskim Światłem. Drogę swą rozpoczęli w Urzędzie Miejskim w Lipsku przekazując ogień na ręce pana Burmistrza i pracowników, a zakończyli w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku gdzie przyjęci zostali przez panią Dyrektor i nauczycieli. Dziękujemy wszystkim za miłe, przepełnioną miłością i dobrocią przyjęcie.