Ułatwienia dostępu

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi...”
Jan Paweł II

  Harcerze z 6 Lipskiej Drużyny Harcerskiej Służby Granicznej „Żubry” składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wsparcie, w związku ze zbiórką 24 kwietnia żywności, suchego prowiantu, wody, środków opatrunkowych, płynów na dezynfekcję rąk, rękawic roboczych itp. strażakom walczącym z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dziękujemy wszystkim darczyńcom: mieszkańcom Lipska i okolic, właścicielom firmy Krówka markety rolno – budowlane Lipsk, firmy budowlanej Maxbud Lipsk, apteki Chaber oraz apteki Twoja. Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy. Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra. Za pomoc i życzliwość. Bez Waszej przychylnej postawy zorganizowanie tej wspaniałej akcji byłoby niemożliwe. Dziękujemy.