Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Kółko taneczne ,,Mała Pasja” liczyło od początku roku szkolnego2020/2021 20 uczniów z kl. IV – VI, w tym dziewiętnaście dziewczynek i jeden chłopiec.

  Celem jest integracja grupy, nauka kroków, sposobu poruszania się, w efekcie zatańczenie całego układu do wybranych piosenek, melodii. „Mała Pasja” przyczyniła się do uświetnienia tańcem w tym roku szkolnym tylko Dnia Edukacji Narodowej – Kayah i Viki Gabor „Ramię w ramię”.\

Po nauce zdalnej grupa uczyła się choreografii do piosenki Cleo i Dawida Kwiatkowskiego ,,Bratnie dusze”.

  Taniec motywował do rozwijania uzdolnień, przełamywał bariery w publicznych występach. Uczniowie wykorzystywali swoje uzdolnienia do samodzielnego rozwoju. Uczestnictwo w zajęciach dawało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, rozwoju zainteresowań.

  Oto rezultaty naszej pracy: