Ułatwienia dostępu

Wyzwanie 1. polegało na zbudowaniu z klocków smoka. Oto prace  naszych uczniów: