Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/22 wynosi: 1 dziecko – 40 zł, 2 dziecko – 35 zł, 3 i kolejne – 30 zł. Składki na RR można wpłacać u wychowawcy klasy lub na konto: Bank Spółdzielczy w Suwałkach, 52 9359 0002 0092 1047 2001 0103, odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1. W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

  Ostatnie wyzwanie polegało na zbudowaniu z klocków magicznej biblioteki. Gratulujemy wszystkim, którzy wykonali prace. Przypominam, że jest to konkurs organizowany przez TNBSP oddział w Augustowie i adresowany do uczniów klas IV-VIII. Z naszej szkoły 4 uczniów poprawnie wykonało wszystkie wyzwania, dodatkowo również 4 uczniów z klas I-III podjęło wyzwanie wykonania kolejnych zadań.
  Zapraszamy obejrzenia magicznych bibliotek.