Ułatwienia dostępu

  Ostatnie wyzwanie polegało na zbudowaniu z klocków magicznej biblioteki. Gratulujemy wszystkim, którzy wykonali prace. Przypominam, że jest to konkurs organizowany przez TNBSP oddział w Augustowie i adresowany do uczniów klas IV-VIII. Z naszej szkoły 4 uczniów poprawnie wykonało wszystkie wyzwania, dodatkowo również 4 uczniów z klas I-III podjęło wyzwanie wykonania kolejnych zadań.
  Zapraszamy obejrzenia magicznych bibliotek.