Ułatwienia dostępu

  Od 1 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Lipsku realizowany jest projekt edukacyjny pt. „Tablet i fiolka- naukowa demolka”. Głównym celem projektu jest wsparcie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, tj. umiejętności matematyczno- przyrodniczych, TIC, innowacyjności, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy poprzez realizację projektu edukacyjnego.

 W projekcie bierze udział 11 nauczycieli i 99 uczniów. Pierwszym etapem realizacji zadania były szkolenia dla nauczycieli kompleksowo przygotowujące ich do prowadzenia zajęć kształtujących u dzieci kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy zespołowej. Pierwsze zajęcia z uczniami rozpoczęły się w grudniu 2019 r. , kolejne w styczniu i lutym 2020 r. Uczestnicy podnoszą także kompetencje cyfrowe dzięki zakupionym w ramach projektu tabletom i pomocom niezbędnym do realizacji poszczególnych zajęć.
  Liderem projektu jest Fundacja Akademii Nauki.
  Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.