Ułatwienia dostępu

Harcerstwo

  18.09.2022r. w Sokółce nasza drużyna w ramach zbiórki harcerskiej uczestniczyła w obchodach 102. rocznicy zwycięstwa w Bitwie Niemeńskiej.

  W dniu 3.09.2022 roku wzięliśmy czynny udział w Dożynkach Diecezjalno - Gminnych. Przypadła nam w udziale zaszczytna funkcja pełnienia Białej Służby, zgodnie z prawem harcerskim - Nieść pomoc bliźnim. Roznosiliśmy wszystkim uczestnikom wodę, w razie potrzeby odprowadzaliśmy potrzebujących do punktu medycznego, dh. Ela czytała modlitwę wiernych, a dh. Asia i Nikola wzięły udział w procesji darów.

  10 – 12  czerwca 2022r. odbył się na bazie „Kamionek” w Kamiennej Nowej Zlot Hufca ZHP Sokółka. Mnóstwo zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów mogło uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach programowych przygotowanych dla odpowiednich metodyk. Odbył się wielobój zuchowy, czy też Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej. Podczas zlotu mogliśmy również wziąć udział   w ogniskach obrzędowych. Na jednym z nich swoje przyrzeczenie harcerskie złożyła dh. Marysia. W niedzielne popołudnie harcerze mieli okazję uczestniczyć we Mszy Świętej.

  W dniach 27-29 czerwca 2022r odbył się zlot Harcerzy Starszych Chorągwi Białostockiej na Bazie Harcerskiej w Suchej Rzeczce.

  "Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać" zgodnie z 6 punktem Prawa Harcerskiego przebiegła dzisiejsza zbiórka harcerska. We współpracy z Nadleśnictwem Płaska druhny i druhowie wysprzątali kawał pobliskiego lasu. Dziękujemy za super spędzony czas.

  W dniu 16 maja 2022r. nasza drużyna uczestniczyła w odsłonięciu pomnika w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej przed ich rozstrzelaniem.