Ułatwienia dostępu

Harcerstwo

  W pierwszym tygodniu ferii w dniach 21 – 26 stycznia 2022r nasi harcerze spędzali czas na zimowisku w Janowie zorganizowanym przez Komendę Hufca ZHP Sokółka.

  W niedzielę  19 grudnia 2021r. uroczystość przekazania BŚP rozpoczęła Msza Święta w naszym kościele w Lipsku Po mszy harcerze rozpalili ognisko "Światło Nadziei", które każdy mógł zabrać do domu. Druhny i druhowie przekazali Betlejemskie Światło Pokoju, wszystkim, którzy czekają na ciepło, pokój i nadzieję - dary, które niesie Ogień z Groty Narodzenia Pana.

  Zbliżające się Boże Narodzenie jest okazją do spotkań w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń świątecznych.

  Tegoroczne hasło akcji – „Światło Nadziei” – da nam wszystkim nadzieję na zmiany na lepsze oraz wiarę w to, że warto pełnić służbę.

  Ostatnia zbiórka harcerska listopada(27.11) to prawdziwy „groch z kapustą”. W pierwszej części druhny Nikola, Marta, Weronika, Julia i Roksana zaliczały swoje zadania z prób harcerskich na stopnie. Harcerze podzieleni na trzy grupy grając w gry dowiedzieli się mnóstwo ważnych informacji o skautingu oraz o naszym Lipsku. Kostki do gry pokonywały kolejne metry, a pionki przeskakiwały z pola na pole.

Nasza drużyna wzięła udział w ogłoszonej w naszym hufcu ogólnopolskiej akcji „Czekolada od harcerzy”, która zrodziła się na zjeździe kapelanów wszystkich organizacji harcerskich w Warszawie.