Dla rodziców

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r. będą w szkole organizowane zajęcia wspomagające, w których uczniowie mają możliwość uczestnictwa wg załączonego planu:

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/21 wynosi:

  • 1 dziecko – 40 zł
  • 2 dziecko – 35 zł
  • 3 i kolejne – 30 zł

W tym roku prosimy rodziców uczniów ZSS w Lipsku o wpłacanie składek na konto:

Bank Spółdzielczy w Suwałkach    52 9359 0002 0092 1047 2001 0103

Odbiorca: ZSS w Lipsku, ul Szkolna 1

W tytule wpisujemy imię i nazwisko dziecka, klasa.

PRZEDSZKOLE:

  1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów – do dnia 8 kwietnia 2021 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA:

  1. Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – od dnia 25 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.
  2. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami – od dnia 1 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.