Ułatwienia dostępu

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 02.09.2021r. do 22.12.2021r. będą w szkole organizowane zajęcia wspomagające, w których uczniowie mają możliwość uczestnictwa wg załączonego planu:

PROPOZYCJA ZAJĘĆ

WSPOMAGAJACYCH UCZNIÓW

PO POWROCIE DO SZKOŁY

L.p

Klasa

Przedmiot

 1

4a

j. polski

 2

4 b

j. polski

 3

5 a

j. polski

 4

5 b

j. polski

 5

6

matematyka

 6

7 a

j. angielski

 7

7 b

j. angielski

 8

7 c

j. angielski

 9

8 a

matematyka

 10

8 b

matematyka

Każda klasa ma 10 godzin zajęć do zrealizowania w okresie 16 (niepełnych) tygodni.

Prosimy rodziców/opiekunów o wypełnienie i przekazanie do szkoły deklaracji udziału dziecka w zajęciach.

                                                                            Barbara Aleksiejczyk

                                                                           Dyrektor ZSS w Lipsku