Ułatwienia dostępu

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipsku informuje, że w terminie od 28.03.2022r. do 20.12.2022r. będą w szkole organizowane dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Są one adresowane do wszystkich uczniów klas 1 - 8.

  Zajęcia będą prowadzili nauczyciele posiadający kwalifikacje do terapii pedagogicznej.

  Uczniowie otrzymają informację o planowanym terminie i rodzaju zajęć.

  Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie przez rodziców Deklaracji udziału w zajęciach.