Ułatwienia dostępu

"Szczęśliwy ząb". Konkurs podsumowuje realizację programu ,,Dziel się uśmiechem”.

Już od najmłodszych lat powinno się wdrażać dzieci do systematycznego szczotkowania zębów, a dzięki stosowaniu odpowiedniej diety, uczyć, jak dbać o ich zdrowie i zapobiegać chorobom. Musimy rozumieć, dlaczego tak ważne jest zdrowie naszych zębów, gdyż od higieny jamy ustnej zależy w dużym stopniu ogólny stan zdrowia całego organizmu.

Cele konkursu:

Głównym celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie wśród dzieci szkoły podstawowej zasad higieny jamy ustnej.

Cele szczegółowe:

  • doskonalenie umiejętności prawidłowego sposobu pielęgnowania zębów i dziąseł,
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zdrowie,
  • wyrobienie nawyku codziennego i prawidłowego szczotkowania zębów,
  • uświadomienie potrzeby regularnej kontroli zębów u dentysty,
  • uwrażliwienie na właściwy sposób odżywiania jako jeden z czynników wpływających na zdrowie zębów,
  • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej uczniów.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej w Lipsku.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ciekawej, oryginalnej i estetycznej pracy plastycznej, dowolna techniką, w formacie A4, przedstawiającej wyobrażenie o tym, jak może wyglądać ząb szczęśliwy, czyli zdrowy, silny, mocny, czysty. Można mu nadać cechy ludzkiej twarzy, czyli pokazać emocje.

Prace należy z tyłu podpisać, podając też klasę.

Prace składać należy do końca marca 2021 r. Uczniowie klas I – III u swoich wychowawców, uczniowie klas IV – VI w holu szkoły.

Kryteria oceny pracy:

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach: I – III i IV – VI. Pod uwagę będą brane: atrakcyjność, oryginalność prac, estetyka wykonania, samodzielność wykonania, pomysłowość i ciekawe techniki plastyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2021 r.

Beata Krzywicka