Ułatwienia dostępu

  Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny, na wniosek organizatorów regionalnych Konkursu, przesuwa termin zawodów Konkursu na dzień: 22 kwietnia 2021 r., godz. 9.00.

Szkolny koordynator Konkursu – Małgorzata Bielecka