Wydarzenia ze szkoły

1. MODLITWA dzieci za dzieci AFRYKI – zachęcam wszystkie dzieci naszej wspólnoty szkolnej do włączenia się na nabożeństwie Drogi Krzyżowej do modlitwy za swoich rówieśników zamieszkujących na terytorium parafii św. Jana Pawła II w SUNYA w prowincji MOROGORO w Tanzanii.