Ułatwienia dostępu

Dla rodziców

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2023 r. (poniedziałek)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31grudnia 2023 r.

3.

Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04. 2024 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

14 maja  2024 r. (wtorek)
- język polski

15 maja  2024 r. (środa)
- matematyka

16 maja  2023 r.(czwartek)
- j. obcy nowożytny

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21 czerwca 2024 r.(piątek)

8.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne

2.

Dla uczniów klas I-VII SP

 14, 15, 16 maja 2024 r.                                        ( wtorek, środa, czwartek)

4.

Dla uczniów ZSS

16.10.23 r.; 02-03.11.23 r.; 02.05.24r.; 31.05.24r.

 

Wykaz godzin dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2023/24

Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ustala się godziny dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku.

W ramach tego czasu, nauczyciel odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.

 

Wykaz podręczników  dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2023/24 do kupienia przez rodziców:

 

 Zgodnie z art. 1 pkt 34 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw ustala się godziny dostępności nauczycieli ZSS w Lipsku.

W ramach tego czasu, nauczyciel odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.