Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  W związku z przerwą świąteczną trwającą od 23. 12.19 r. do 03.01.20 r. szkoła i przedszkole może zorganizować opiekę w dniach „pracujących”. Proszę rodziców o zgłaszanie potrzeby zorganizowania opieki do wychowawców /intendenta do 18.12.19 r. (środa) z podaniem dni oraz godzin ewentualnego pobytu dziecka w szkole/przedszkolu.

Dyrekcja

  Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w rekolekcjach adwentowych w dniach 16-17.12. 19 r. Msza Św. dla uczniów jest o godz. 13:00, po której jest odwóz spod kościoła. Msza rekolekcyjna jest w ramach 6 i 7 lekcji, dlatego uczniowie klas IV-VIII idą do świątyni pod opieką nauczycieli. Klasy młodsze pod opieką rodziców lub wychowawcy po uzgodnieniu.

Dyrekcja

  Dyrektor szkoły zaprasza rodziców na spotkanie z Burmistrzem Lipska i Gminnym Koordynatorem ds. Budowy Strategii Oświatowej w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 8:00 w Szkole Podstawowej w Lipsku.

  Zapraszamy rodziców uczniów klas I-VIII na spotkanie z wychowawcami w dniu 21.11.2019 r. (czwartek) o godzinie 15.30. O godzinie 16.00 prosimy o krótkie spotkanie Rady Rodziców w sali nr 8.

Dyrekcja