Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWI

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

  Dyrektor ZSS w Lipsku informuje, że Samorządowe Przedszkole w Lipsku nie wznowi działalności od 25 maja 2020 r.

  Decyzja została podjęta w porozumieniu z Burmistrzem Lipska i oparta na przeprowadzonej wśród rodziców diagnozie, z której wynika, że z opieki przedszkolnej skorzystałoby tylko dwoje dzieci.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Przypominam, że do 18 maja 2020 r. należy wystawić propozycje ocen rocznych.

W obszarze oceniania wpisujemy- „Propozycja oceny rocznej” i w kolumnie wystawiamy oceny.

Ocena z zachowania powinna być wpisana w tabeli ocen rocznych i ewentualnie później edytowana w przypadku wystawienia innej niż proponowana.

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

 

  Dyrektor ZSS w Lipsku informuje, że Samorządowe Przedszkole w Lipsku nie wznowi działalności 6 maja 2020 r.

  Decyzja została podjęta w porozumieniu z Burmistrzem Lipska i oparta na przeprowadzonej wśród rodziców diagnozie, z której wynika, że z opieki przedszkolnej skorzystałoby tylko troje dzieci.

 

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku