Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  • Od 30 listopada do końca trwania nauki zdalnej głównym narzędziem pracy z uczniami staje się Classroom. Dziennik elektroniczny i inne komunikatory traktujemy jako dodatkowy kontakt.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie, Drodzy Uczniowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję, że do 29 listopada br. wszyscy uczniowie szkół podstawowych będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Od 9 listopada dotyczy to również klas I-III.

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolu pozostaje bez zmian.

  Od 9 listopada umożliwimy uczniom klas ósmych konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych. Przydział do grup zostanie Wam przekazany przez wychowawczynie. Uczniowie klasy VIII a będą mieli konsultacje w pracowni nr 7, a VIII b w pracowni nr 28.

  Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii proponujemy wspólne śpiewanie w danej klasie lub grupie (dla tych, którzy będą tego dnia w szkole), połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie hymnu on-line, zaśpiewanie z rodziną lub indywidualnie. Liczymy na Wasz udział w akcji.

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

26.10.2020 r.- 8.11.2020 r.

PRZEDSZKOLE - BEZ ZMIAN - zajęcia i opieka w przedszkolu

KLASY I - III - BEZ ZMIAN - zajęcia według planu lekcji w szkole

Autobusy szkolne rano bez zmian - powrót wszystkich dzieci po 5. lekcji.

KLASY IV- VIII- UCZNIOWIE ZOSTAJĄ W DOMU - NAUCZANIE ZDALNE

Nauczanie zdalne prowadzone będzie głównie z wykorzystaniem e-dziennika.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby odebrać ze szkoły podręczniki, prosimy wcześniej o telefoniczny kontakt ze szkołą (87 642-30-59) lub bezpośrednio z nauczycielem/wychowawcą.

Rodzice/Opiekunowie, którzy jeszcze nie mają dostępu do dziennika elektronicznego pilnie proszeni są o kontakt ze szkołą.

Wszystkim Państwu - dzieciom, młodzieży i Dorosłym życzymy dużo zdrowia i nadziei na szybki powrót do szkoły.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku