Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  Na platformie elearningowej https://elearning.zeto.bialystok.pl/ zamieszczone zostały materiały szkoleniowe dotyczące aplikacji mobilnej "Prymus - Wyniki ucznia" (logujemy się jako gość).

  Aplikacja Prymus – wyniki ucznia jest dedykowana rodzicom (możliwość dodawania wielu dzieci) i uczniom korzystającym z dziennika elektronicznego autorstwa Centrum Informatyki ZETO S.A.

Szatnia w szkole będzie obowiązywać od 14.09.2020 r.

W tym tygodniu 07-11.09.2020 r. uruchamiamy szatnie dla wszystkich klas. Prosimy rodziców o przygotowanie w tym okresie zmiany i worków na obuwie.

Dziękujemy!

Teresa Sapieha

Wicedyrektor ZSS w Lipsku

Z obiadów w szkole będzie można korzystać od 7 września 2020 r.

Cena posiłku - 8 zł.

Informacje i zapisy u p. Anny Krzywickiej pod nr telefonu: 608 277 050.

1 września 2020 r.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w przedszkolu obowiązują specjalne procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci: