Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

  Spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej 16.01.2020 r. (czwartek) o godzinie 15.30.

  Porządek spotkania:

  • Jasełka w wykonaniu uczniów klas trzecich oraz występ Małej Pasji – korytarz na parterze.
  • Prezentacja osiągnięć uczniów za I półrocze 2019/20.
  • Spotkanie z wychowawcami w klasach – ok. godziny 16.15.

Serdecznie zapraszamy!

Dyrekcja

  W związku z przerwą świąteczną trwającą od 23. 12.19 r. do 03.01.20 r. szkoła i przedszkole może zorganizować opiekę w dniach „pracujących”. Proszę rodziców o zgłaszanie potrzeby zorganizowania opieki do wychowawców /intendenta do 18.12.19 r. (środa) z podaniem dni oraz godzin ewentualnego pobytu dziecka w szkole/przedszkolu.

Dyrekcja

  Uczniowie szkoły podstawowej uczestniczą w rekolekcjach adwentowych w dniach 16-17.12. 19 r. Msza Św. dla uczniów jest o godz. 13:00, po której jest odwóz spod kościoła. Msza rekolekcyjna jest w ramach 6 i 7 lekcji, dlatego uczniowie klas IV-VIII idą do świątyni pod opieką nauczycieli. Klasy młodsze pod opieką rodziców lub wychowawcy po uzgodnieniu.

Dyrekcja