Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

Wykaz podręczników dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2022/23 do kupienia przez rodziców:

Zapraszam uczniów klas VIII po odbiór zaświadczeń OKE w dniu 08.07.2022 r. w godz. 9.00 -12.00.

Przypominam o dodatkowych dniach wolnych w najbliższym czasie:

  Na prośbę Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazujemy Państwu, opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu, broszury pt.: „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

  Zachęcamy do zapoznania się z ww. broszurami.