Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  25 czerwca 2021 r. zapraszamy uczniów po odbiór świadectw.

  W związku z obowiązującymi obostrzeniami pandemicznymi nie będzie wspólnego spotkania. Uczniowie udają się bezpośrednio do klas, gdzie Wychowawcy wręczą świadectwa i nagrody.

  O godz. 8.00 jesteście zaproszeni przez Ks. Proboszcza na Mszę Świętą w kościele, zatem w szkole czekamy ok. godz. 9.00.

  Uczniów obowiązuje strój galowy.

  Powrót autobusami ok. godz. 10.00.

  Przypominam, że nie wręczamy nauczycielom kwiatów - najpiękniejszym podziękowaniem jest Wasz uśmiech.

Barbara Aleksiejczyk

Dyrektor ZSS w Lipsku

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
Drodzy Uczniowie!

Z radością przypominam, że od 31 maja 2021 r. zapraszamy do szkoły codziennie wszystkich uczniów.
Zajęcia nadal będą odbywały się w wyznaczonych klasach. Korzystamy również z szatni.
Do zobaczenia :-)

Barbara Aleksiejczyk
Dyrektor ZSS w Lipsku

Rada Rodziców przy ZSS w Lipsku przypomina o wpłacie składek na konto:

  Od dziś, 17 maja można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Szczegółowy harmonogram przedstawiamy poniżej.