Ułatwienia dostępu

Ogłoszenia

  W związku z obchodzonym 2 października Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku we współpracy z Miejsko – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipsku ogłasza III edycję konkursu plastycznego dla dzieci pt.:

„STOP przemocy”

Szanowni Rodzice/ Opiekunowie,

Drodzy Uczniowie!

Za kilka dni rozpoczniemy nowy rok szkolny.

Harmonogram dowozów/odwozów na r. szk. 2021/2022

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

  Szanowni Absolwenci,

z wielką radością i dumą gratuluję Wam wyników egzaminu ósmoklasisty! Poradziliście sobie naprawdę dobrze, średnia szkoły z poszczególnych przedmiotów jest wyższa niż w powiecie, niż w województwie, niż w całym kraju!

Po odbiór zaświadczeń zapraszam do szkoły 9 lipca, w piątek.

Czekam na Was od godz. 9.00 w sekretariacie.

Do zobaczenia!

                                                                                          Barbara Aleksiejczyk

                                                                                          Dyrektor ZSS w Lipsku

Wykaz podręczników dla uczniów ZSS w Lipsku w roku szkolnym 2021/22 do kupienia przez rodziców: