Ułatwienia dostępu

Wydarzenia ze szkoły

  W dniach 26 – 27 maja 2022 r. kl. V-VII wraz z opiekunami: p. Wiolettą Rokitą, p. Małgorzatą Bielecką, p. Krystyną Bochenek i p. Wiesławem Zakrzewskim były na wycieczce w Warszawie w ramach projektu „Poznaj Polskę”.

  13 maja 2022 r. uczniowie z klasy 3a i 3b, pod opieką Alicji Danilczyk i Barbary Szczepanik, w ramach projektu „Poznaj Polskę” uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Warszawy.

czyt091   Samorządowe Przedszkole w Lipsku otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł z przeznaczeniem na zakup książek będącymi nowościami wydalniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym książek opublikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych, które są dostępne na rynku księgarskim) oraz na realizacje zadań promujących czytelnictwo.

Wkład własny organu prowadzącego szkołę wynosi 750 zł.

 

  Uczniowie klas I – II ZSS w Lipsku wyruszyli dnia 29 kwietnia 2022 r. na wycieczkę do Białegostoku z dofinansowaniem z programu „Poznaj Polskę”. Dzieci obejrzały przedstawienie w Białostockim Teatrze Lalek pt. ,,Misiaczek”, następnie zwiedziły muzeum medycyny w pałacu Branickich i spacerowały po ogrodzie pałacowym.

Urząd Miejski w Lipsku informuje, iż dnia 13 kwietnia 2022 r. otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.000 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.